โครงการ
 • cover
  โชว์รูมโชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1

  สำนักงาน : 100 - 300 ตร.ม.

  พื้นที่ : 650 - 800 ตร.ม.

  โครงสร้างอาคาร : บริเวณโชว์รูม Work Shop คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โชว์รูม / สำนักงาน สูง 3.5 – 4 ม. คลังสินค้า 7.5 ม.

 • cover
  คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1

  สำนักงาน : 165-300 ตรม. (เฉพาะบางยูนิต)

  พื้นที่ : 500-1,100 ตรม.

  โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 36-42 ม. ยาว 27.75 ม. (ไม่มีเสากลาง)

 • cover
  โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 เทพรัตน (บางนา) กม.16

  สำนักงาน : 50 - 255 ตรม. (สามารถขยายเพิ่มได้)

  พื้นที่ : 250-1,000 ตรม.

  โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 24 ม. ยาว 42 ม. (ไม่มีเสากลาง)

 • cover
  โรงงาน - คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 พระราม 2

  สำนักงาน : 90 ตรม. (สามารถขยายเพิ่มได้)

  พื้นที่ : 530-610 ตรม.

  โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 26 ม. (ไม่มีเสากลาง)

 • cover
  โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 (ชลบุรี-ระยอง)

  สำนักงาน : 108-216 ตรม.

  พื้นที่ : 634, 1,154 ตรม.

  โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 20 , 40 ม. ยาว 26 ม. (ไม่มีเสากลาง)

 • cover
  CHOD STORAGE @ Chaengwattana 38

  สำนักงาน : -

  พื้นที่ : 100-250 ตร.ม.

  โครงสร้างอาคาร : คอนกรีตเสริมเหล็กรูปพรรณ (ไม่มีเสากลาง)

ทั้งหมด 1 หน้า