ข่าวสารและกิจกรรม
cover

ทฤษฏี “7S” คือ 7 สิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีเพื่ออนาคต

DATE : 31 ก.ค. 2020
VIEW : 1,754

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นมีแนวคิดและทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายทฤษฎี หนึ่งในนั้น คือ ทฤษฎี 7S ที่สรุปรวมแนวทางการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเอาไว้ 7 ข้อด้วยกัน ถือเป็นแนวคิดสำคัญที่คนทำธุรกิจควรรู้ เพื่อทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และด้วยเหตุที่การทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นไม่ง่าย ผู้ประกอบการไม่ว่าจะทำธุรกิจบริการ ธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งและคลีงสินค้า ทำโรงงานผลิตสินค้า ทำธุรกิจอาหาร หรือทำธุรกิจค้าขาย ล้วนต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันตามสภาพตลาด เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทฤษฎี 7S จึงถือเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจของเราได้อย่างรอบด้าน เพื่อทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ทฤษฏี “7S” คือ 7 สิ่งที่ธุรกิจจะต้องมีเพื่ออนาคต

1. Strength “การมีจุดแข็ง คือ ความได้เปรียบที่ดีที่สุด” ไม่ว่าจุดแข็งนั้นจะอยู่ในรูปสินค้า การบริการ หรือวัฒนธรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่ทำให้เราอยู่เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาจุดแข็งนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการกำจัดจุดอ่อนที่มีให้ค่อยๆ ลดหายไป
2. Story การนำ Profile มาร้อยเรียงต่อกันให้เป็น Story เป็นวิธีเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุด ซึ่งเป็นการนำเสนอที่เกิดแง่มุมประทับใจ จนบางครั้งการสร้างสตอรี่หรือเรื่องราวที่ดี ก็ทำให้มันกลายเป็นจุดแข็งของธุรกิจได้เช่นกัน

3. Style (เอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว) “ถึงอย่างไรเราก็ต้องอยู่ในยุคปัจจุบัน” เป็นคำกล่าวของธุรกิจที่ลำพังแค่ตำนานและเรื่องราวยังไม่ใช่พลังที่สูงสุดของธุรกิจ การสรรหาเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว คือ การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยไม่ว่าจะรูปแบบสินค้าหรือว่าบริการ ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความสนใจของ Target


4. Service การบริการคือหัวใจของธุรกิจ คำกล่าวนี้ไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด เพราะการบริการที่ดีนอกจากจะเป็นตัวช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้ว การบริการยังเป็นตัวช่วยสร้างลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมของเราเอาไว้ด้วย

5. Sincerity เป็นหลักแห่งปรัชญาเหมือนสุภาษิตจีนที่ว่า “ถ้าเพื่อนนั่งพื้น เราก็ต้องนั่งพื้นคุยกับเพื่อน” หมายถึง เราต้องอยู่กันด้วยความจริงใจจะทำให้การทำงานเดินหน้าได้สะดวกมากขึ้น
6. Sensitivity ธุรกิจเป็นงานที่ไม่อาจหยุดหรืออยู่นิ่งได้ เพราะเทรนด์ของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เจ้าของธุรกิจตามหลัก 7S จึงต้องมีความรู้สึกเร็ว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์
7. Sustainability ธุรกิจยุคใหม่ต้องไม่เดินหน้าทำกำไรให้บริษัทเพียงอย่างเดียว เพราะเราต้องให้ความสำคัญกับ “การคืนกำไรให้สังคมด้วย” เนื่องจากธุรกิจเองก็มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำ CSR การจัดกิจกรรมการกุศล การบริจาคสิ่งของ การสร้างห้องสมุด ฯลฯ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการคืนกำไรแก่สังคมตามหลัก 7S ทั้งสิ้น

Source : www.thaismescenter.com