ข่าวสารและกิจกรรม
cover

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาโรงงานให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า

DATE : 21 พ.ย. 2022
VIEW : 3,009

8 คำถามที่ต้องถามเมื่อมองหาโรงงานให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า

      1. ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ได้รับอนุญาตให้ทำอะไร? ใบอนุญาตสำหรับโรงงานและคลังสินค้าหรือไม่?

          คำถามแรกที่ผู้ประกอบการควรสอบถามผู้ให้เช่าโรงงานและคลังสินค้า คือ พื้นที่บริเวณโรงงานและคลังสินค้านี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อะไรและได้รับอนุญาตให้ใช้งานเป็นโรงงานและคลังสินค้าหรือไม่สามารถขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้หรือไม่

      2. ขนาดกำลังไฟฟ้ามีเท่าไหร่?

          คำถามพื้นฐานอีกข้อของผู้ประกอบการควรสอบถาม คือ กำลังไฟฟ้าของโรงงานและคลังสินค้าให้เช่านั้น มีขนาดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่ เป็นกระแสไฟฟ้า แบบ 3 เฟส หรือ 1 เฟส สามารถขยายเพิ่มได้หรือไม่ และค่าไฟฟ้าคิดอัตราเท่าไหร่ เพราะโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่งต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่สูงเพื่อรองรับการใช้งาน

      3. ระดับความสูงของตัวอาคารโรงงานและคลังสินค้าคือเท่าไหร่?

 

         ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าหรือต้องการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด  การติดตั้งชั้นวางสินค้า (Rack) จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าของโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรสอบถามระดับความสูงของอาคาร เพื่อนำมาประกอบการคำนวณจำนวนชั้นในการจัดเก็บสินค้า

      4. การรับน้ำหนักของอาคารโรงงานและคลังสินค้าต่อตารางเมตรคือเท่าไหร่?

          เมื่อทราบความสูงของอาคารแล้ว คำถามค่อไปที่ควรถาม คือ การรับน้ำหนักของตัวอาคารเนื่องจากสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาจัดเก็บมีความหนักเบาไม่เท่ากันดังนั้นผู้ประกอบการควรสอบถามว่าพื้นของโรงงานและคลังสินค้าให้เช่านั้น สามารถรับน้ำหนักในการวางสินค้าได้ที่เท่าไหร่ โดยทั่วไปพื้นอาคารโรงงานและคลังสินค้าจะออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ 2-5 ตันแล้วแต่การออกแบบก่อสร้างของแต่ละอาคารดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการติดตั้งชั้นวางสินค้า (Rack) จะต้องนำการรับน้ำหนักของพื้นอาคารไปคำนวณจำนวนชั้นวางด้วย เนื่องจากหากพื้นอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักได้อาจเกิดความเสียหายได้ในอนาคต

      5. สามารถโหลดสินค้าแบบไหนได้บ้าง?

         ผู้ประกอบการควรสอบถามรูปแบบในการโหลดสินค้าที่ทางโรงงานและคลังสินค้าให้เช่านั้นเตรียมไว้ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยสอบถามเกี่ยวกับความกว้างของลานโหลดสินค้า , จำนวนประตูโหลดสินค้า , ระดับความสูงในการโหลดสินค้า หรือมีสะพานขึ้น-ลงสินค้าอัตโนมัติที่ปรับระดับได้หรือไม่ , ประเภทและลักษณะของจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) เป็นแบบใด  โดยประเภทและลักษณะจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้

                         -  จุดขึ้น-ลงสินค้า Open Dock : จุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) ลักษณะนี้อาจจัดการลำเลียงสินค้าได้ยากหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

                             

                         -  จุดขึ้น-ลงสินค้า Depressed Dock : จุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) ลักษณะนี้มีความลาดเอียง อาจเคลื่อนย้ายสินค้าลำบากและอาจเกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร

                             

                         -  จุดขึ้น-ลงสินค้า Flush Dock : จุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) ที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งทางผู้ประกอบการควรตรวจสอบส่วนกันชนที่อยู่ด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้รถบรรทุกเสียหายระหว่างการจอดเคลื่อนย้ายสินค้า

                             

                         -  จุดขึ้น-ลงสินค้า Enclosed Dock : จุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) ลักษณะนี้มีที่กำบังมัม่นคงแข็งแรง แต่ต้องระวังเรื่องการระบายอากาศให้ดี

                             

                         -  จุดขึ้น-ลงสินค้า Saw Tooth Dock : คลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัด อาจใช้วิธีออกแบบจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Dock) เป็นฟันเลื่อย เพื่อให้รถบรรทุกเข้า-ออกได้ง่าย

                             

      6. มีพื้นที่จอดรถสำหรับรถ 18 ล้อ หรือเทรลเลอร์หรือไม่?

          ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการใช้รถ 18 ล้อหรือเทรลเลอร์ในการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการควรสอบถามทางผู้ให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานที่สนใจ เนื่องจากหากคลังสินค้าดังกล่าวไม่มีพื้นที่จอดรถสำหรับรถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์ ก็ไม่มีความหมาย เพราะรถ 18 ล้อหรือรถเทรลเลอร์เป็นรถที่มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16 เมตร จึงต้องการพื้นที่ที่กว้างพอสมควรในการจอดรถเพื่อขึ้น-ลงสินค้ารวมถึงพื้นที่ต้องกว้างพอสำหรับการจอดรถเลี้ยวรถและให้คนขับรถสามารถกลับรถได้ด้วย

      7. มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัยอะไรบ้าง?

          เนื่องจากอาคารโรงงานและคลังสินค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการป้องกันไฟไหม้โรงงานและคลังสินค้า ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของธุรกิจ จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากโรงงานและคลังสินค้าเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้โรงงานและคลังสินค้า อาจถึงขั้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ดังนั้นผู้ประกอบการควรสอบถามถึงระบบการป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งในโรงงานหรือคลังสินค้าว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการที่โรงงานและคลังสินค้าให้เช่านั้นมีเพียงพอหรือไม่

      8. มีพื้นที่จอดถเพียงพอหรือไม่?

          คำถามพื้นฐานอีกข้อที่ผู้ประกอบการควรสอบถาม คือ พื้นที่จอดรถสามารถอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าที่เข้ามาติดต่อหรือทางพนักงานของผู้ประกอบการเพียงพอหรือไม่เนื่องจากพื้นที่จอดรถเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ

          หากคุณกำลังมองหาบริการโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าที่ตรงตามมาตรฐาน Chod Factory & Warehouse มีบริการโรงงานให้เช่า โกดังหรือคลังสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพสูงให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและประปาที่มีระบบเก็บสำรอง ถนนภายในโครงการที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก มีระบบกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และยังมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงงานและโกดังให้เช่าที่ดีอีกด้วย โครงการทั้งหมดของโชติธนวัฒน์มีทั้งหมด 7 โครงการด้วยกันได้แก่

  • โชว์รูมโชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1
  • คลังสินค้าบางนา โชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1
  • โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 เทพรัตน (บางนา) กม.16
  • โรงงาน - คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 พระราม 2
  • โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 (ชลบุรี-ระยอง)                 
  • คลังสินค้า ซอยแจ้งวัฒนะ 38 ถนนแจ้งวัฒนะ
  • คลังสินค้า ถนนรามคำแหง 2 ใกล้เมกะ บางนา

และนี่ก็คือบทความที่พูดถึงคำถามที่ผู้ประกอบการต้องถามเมื่อมองหาโรงงานให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า ซึ่งเราได้นำมาฝากกันวันนี้ หากสนใจโครงการไหนเป็นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ช่องทางติดต่อโชติธนวัฒน์