ข่าวสารและกิจกรรม
cover

GMP คืออะไร ทําไมโรงงานต้องมี

DATE : 6 ต.ค. 2020
VIEW : 6,339

GMP ย่อมาจากคำว่า Good Manufacturing Practice คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า เป็นข้อกําหนดขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ GMP ยังเป็นมาตรฐานในขั้นต้นที่โรงงานต่างๆ พึงมีก่อนการเข้าสู่มาตรฐานต่อๆ ไปอย่าง HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย

GMP เข้ามาในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดย GMP นั้นแบ่งออก 2 ประเภทด้วยกัน

2 ประเภทของ GMP

1. GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP)

ป็นหลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ปฏิบัติสําหรับผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป โดยมีข้อกำหนด 6 ข้อเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต สุขาภิบาล การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด รวมทั้งบุคลากรและสุขลักษณะ

2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

เป็นข้อกําหนดเพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม GMP เฉพาะก็คือน้ำดื่ม เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดย GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ของน้ำดื่มมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นมาจากข้อกำหนดของ GMP สุขลักษณะทั่วไป 5 ข้อด้วยกันคือแหล่งน้ํา การปรับคุณภาพน้ํา ภาชนะบรรจุ สารทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ และการบรรจุ

ด้วยเหตุนี้ GMP จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในโรงงานให้เช่า รวมทั้งคลังสินค้าและโกดังให้เช่าของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหาร เนื่องจาก GMP ถือเป็นมาตรฐานในระดับสากลและเป็นระบบที่สามารถประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ มาตรฐานนี้ได้รับการพิสูจน์จากนักวิชาการจากทั่วโลกแล้วว่าได้ผลจริงและสามารถเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคได้ โรงงานจึงควรมี GMP เป็นเครื่องการันตีคุณภาพสินค้า
 
การเช่าโกดังสินค้า และโรงงานที่ตรงตามมาตรฐาน GMP จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยต้องให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องของสถานที่ตั้งของโรงงานหรือโกดังให้เช่า โครงสร้างของตัวอาคาร กระบวนการผลิตที่ดี และคุณภาพของสินค้าที่ตรงตามมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบ เริ่มการผลิตจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดเก็บสินค้าและการขนส่งไปยังร้านค้าหรือถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นเรื่องของระบบในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบของโรงงานให้เช่าก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะทำให้สามารถควบคุมการจัดการได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น
 
หากคุณกำลังมองหาบริการโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าที่ตรงตามมาตรฐาน Chod Factory & Warehouse มีบริการโรงงานให้เช่า โกดังหรือคลังสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพสูงให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและประปาที่มีระบบเก็บสำรอง ถนนภายในโครงการที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก มีระบบกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และยังมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงงานและโกดังให้เช่าที่ดีอีกด้วย โครงการทั้งหมดของโชติธนวัฒน์มีทั้งหมด 7 โครงการด้วยกันได้แก่

  • โชว์รูมโชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1
  • คลังสินค้าบางนา โชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1
  • โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 เทพรัตน (บางนา) กม.16
  • โรงงาน - คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 พระราม 2
  • โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 (ชลบุรี-ระยอง)                 
  • คลังสินค้า ซอยแจ้งวัฒนะ 38 ถนนแจ้งวัฒนะ
  • คลังสินค้า ถนนรามคำแหง 2 ใกล้เมกะ บางนา

 

และนี่ก็คือบทความที่พูดถึงความหมายและความสำคัญของมาตรฐาน GMP ที่อุตสาหกรรมในไทยควรรู้และเราได้นำมาฝากกันวันนี้ หากสนใจโครงการไหนเป็นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ช่องทางติดต่อโชติธนวัฒน์