ข่าวสารและกิจกรรม
cover

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ผู้ให้บริการพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ( Go Green)

DATE : 15 ก.ย. 2022
VIEW : 2,347

บริษัท  โชติธนวัฒน์  จำกัด  ผู้ให้บริการพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ( Go Green ) โดยวางเป้าหมายที่ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานและคลังสินค้า  เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

    

ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการ ซึ่งที่ผ่านมามีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 5 สถานี หรือกำลังการผลิตรวม 1,144.8 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,031,808.24 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 115,624.80 ต้น

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้นำระบบโซล่าเซลล์มาใช้ประโยชน์ในโครงการโรงงานและคลังสินค้า ด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. สำหรับการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าในโครงการ
  2. สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ
  3. สำหรับปั๊มน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการพัฒนาโครงการตั้งแต่การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง โดยมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในตัวโครงการ การจัดวางผังให้สามารถรับแสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้งโครงการ 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ Solar Rooftop  เป็นโครงการที่ถือได้ว่าตอบโจทย์นโยบายรักษ์โลกได้ดีที่สุด และยังติดตั้งได้ง่าย

ข้อดีของโซล่าเซลล์

  1. เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
  2. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะใช้ภายในบ้าน  การเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้ได้หมด
  3. เป็นพลังงานที่ไม่จำกัด เพราะประเทศไทยมีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้จากแผงโซล่าเซลล์ได้สบาย
  4. เป็นพลังงานทดแทนที่ดี สามารถประหยัดไฟฟ้าได้สูง และนำมาใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้
  5. สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องแปลงกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์บางชนิด
  6. ลดการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ  นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศมาเลเซีย  รวมกำลังการผลิต 3,877.60 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 9 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ

    

[ข้อควรรู้] การติดตั้งโซล่าเซลล์  สามารถลดมลพิษได้แค่ไหน

          Solar Cell 1 กิโลวัตต์ ( ขนาดแผงโซลาร์ 120 × 60 เซนติเมตร จำนวน 10 แผง )  ผลิตไฟฟ้าได้ 1,300 kWh/yr ( หน่วยต่อปี )       

          การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG emissions = Activity Data × Emission Factor = 1,300 kWh × 0.6933 kgCO2e/kWh = 901.3 kgCO2e

          ดังนั้น Solar Cell 1 กิโลวัตต์  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 901.3 kgCO2e ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 101 ต้น ( การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี )

 

 

อัลบั้มภาพ