ข่าวสารและกิจกรรม
cover

HACCP คืออะไร?

DATE : 8 ก.ย. 2022
VIEW : 3,609

H.A.C.C.P. คืออะไร?

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) เป็นวิธีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา หมายถึง การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายและการเก็บรักษา จากการประเมินความเสี่ยงแนวทาง H.A.C.C.P. ช่วยให้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐสามารถจัดตั้งและตรวจสอบการปฏิบัติด้านการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  

หลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ ได้แก่

1. อันตรายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคหรือสารพิษ

2. อันตรายจากสารเคมี ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เพาะปลูก ในวงจรผลิตวัตถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูดและสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่นน้ำมันหล่อลื่น จารบี สารเคมีทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น

3. อันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ

หลักการของระบบ HACCP มีด้วยกัน 7 ประการ

 1. การวิเคราะห์อันตราย (Conduct a hazard analysis) การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงชีวภาพเคมีและกายภาพ
 2. การระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Determine the critical control point CCPs) เป็นการกำหนดจุดที่อาจเกิดอันตรายซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
 3. กำหนดค่าวิกฤต (Establish critical limit) การสร้างข้อ จำกัด ที่สำคัญที่ไม่สามารถควบคุมได้
 4. การใช้ระบบการตรวจสอบ ( Establish a system to monitor control of the CCP) เพื่อเฝ้าระวังจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
 5. การสร้างการแก้ไขที่ถูกต้อง (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that a particular CCP is not under control) กำหนดวิธีแก้ไข การดำเนินการแก้ไขที่ถูกต้อง เพื่อควบคุมจุดวิกฤตต่างๆ
 6. การสร้างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง H.A.C.C.P. (Establish procedures for verification to confirm that the H.A.C.C.P. system is working effectively) เพื่อตรวจสอบ ทบทวน ยืนยันประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 7. การสร้างขั้นตอนการรายงาน (Establish documentation concerning al procedures and records appropriate to these principles and their application) บันทึกข้อมูลและวิธีการปฏิบัติ รายงานเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการประยุกต์ใช้งานต่อไป

ประโยชน์จากการใช้ระบบ HACCP

 1. เป็นระบบที่นำมาใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่น ๆ ได้
 2. เป็นระบบที่นำมาใช้ในการควบคุมอันตรายจากสารเคมี สิ่งแปลกปลอมกับจุลินทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง
 3. เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย
 4. ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 5. เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการประกันคุณภาพ
 6. เพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า
 7. เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์
 8. เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ ISO 9000
 9. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะคุณภาพด้านความปลอดภัย
 10. สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับโรงงาน โดยมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบ
 11. เป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถขอรับการรับรองได

หากคุณกำลังมองหาบริการโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าที่ตรงตามมาตรฐาน Chod Factory & Warehouse มีบริการโรงงานให้เช่า โกดังหรือคลังสินค้าให้เช่าที่มีคุณภาพสูงให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและประปาที่มีระบบเก็บสำรอง ถนนภายในโครงการที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวก มีระบบกล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพ มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และยังมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงงานและโกดังให้เช่าที่ดีอีกด้วย โครงการทั้งหมดของโชติธนวัฒน์มีทั้งหมด 7 โครงการด้วยกันได้แก่

 • โชว์รูมโชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1
 • คลังสินค้าบางนา โชติธนวัฒน์ 1 เทพรัตน (บางนา) กม.1
 • โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 เทพรัตน (บางนา) กม.16
 • โรงงาน - คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 พระราม 2
 • โรงงาน-คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 (ชลบุรี-ระยอง)                 
 • คลังสินค้า ซอยแจ้งวัฒนะ 38 ถนนแจ้งวัฒนะ
 • คลังสินค้า ถนนรามคำแหง 2 ใกล้เมกะ บางนา

และนี่ก็คือบทความที่พูดถึงความหมายและความสำคัญของมาตรฐาน HACCP ที่อุตสาหกรรมในไทยควรรู้และเราได้นำมาฝากกันวันนี้ หากสนใจโครงการไหนเป็นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ช่องทางติดต่อโชติธนวัฒน์ 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก Tomco , Chi